Aicinājums Kanādas latviešiem

Aicinājums Kanādas latviešiem

Oktobrī „Latvieši pasaulē – muzeja un pētniecības centra” pārstāves Marianna Auliciema un Brigita Tamuža no Rīgā viesosies Kanādā, lai kopētu vēsturiskas Dziesmu svētku fotogrāfijas un vāktu stāstus projektam „Dziesmu svētku foto albums internetā”, ko atbalstījusi Daugavas Vanagu Kanādā valdes.

Projekta gaitā paredzēts atlasīt un digitāli kopēt fotogrāfijas, kas atspoguļo Kanādas latviešu Dziesmu svētku pieredzi ārpus Latvijas.

Muzeja „Latvieši pasaulē” pārstāves apmeklēs latviešu centrus Toronto, Hamiltonā, Otavā un Montreālā. Interesenti ir aicināti iepriekš pieteikties un atnest priekšmetus un foto albumus, lai tos kopīgi izskatītu un nozīmīgākās fotogrāfijas profesionāli pārfotografētu. 2015.gada sākumā šīs fotogrāfijas un apraksti tiks ievietoti interneta datubāzē, kas taps sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Bibliotēku.

Muzeja pārstāves viesosies Montreālā no 9. – 12. oktobrim; Otavā no 13. – 16. oktobrim; Hamiltonā no 17. – 22. Oktobrim; Toronto no 23. – 30. oktobrim.Ja Jums ir interesantas bildes no Dziesmu svētkiem, kas ataino gan dalībnieku, gan, rīkotāju, gan arī skatītāju pieredzi – ne tikai oficiālas bet arī neformālas, sadzīviskas – lūdzam piedalīties projektā, iepriekš piesakoties pa epastu pie Mariannas Auliciemas auliciema@gmail.com.

Muzeju interesē arī fotogrāfijas, kurās dokumentēti latviešu ieceļotāju pirmie gadi Kanādā – darbs, latviešu sarīkojumi, svētki u.c. Muzeja pārstāves ar prieku pieņems arī fotogrāfiju dāvinājumus, kas tiks ievietotas muzeja krājumā.

„Latvieši pasaulē” projekts „Dziesmu svētku fotoalbums internetā” notiek sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Finansiāls atbalsts saņemts no Daugavas Vanagu valdes Kanādā.