Projekti

“Njet, njet, Soviet” – 2015.g. gada rudenī muzeja līdzstrādnieki sāka darbu pie “NYET, NYET, SOVIET” projekta, ierakstot audio intervijas un vācot fotogrāfijas un priekšmetus par pretpa­domju demonstrācijām padomju okupācijas laikā, kuras tika rīkotas, lai atgūtu Latvijas neatkarību un atgādinātu pasaulei par Latvijas okupāciju. Interviju izvilkumus ir paredzēts apkopot grāmatā un fotografijas tiks pievienotas “Latvieši pasaulē – muzeja un pētniecības centra fotogrāfiju krājumam”. Līdz šim ir intervēti 49 cilvēki no ASV, Apvienotās Karalistes, Austrālijas, Zviedrijas un Latvijas. Grāmata iznāks 2017. gadā. Projektu vada Marianna Auliciema un atbalsta Latviešu Fonds, Inc., Valsts kultūrkapitāl fonds, PBLA Kultūras Fonds.

Latvieši pasaulē – muzeja un pētniecības centra fotogrāfiju krājums” internetā – Tiek strādāts pie internetā pieejama foto albūma uz DOM platformas, LNB paspārnē. Foto albūms būs pieejams no muzeja mājas lapas un ir daļa no LNB iecerētā lielā fotoalbūma par dzīvi diasporā, “Latvija ārpus Latvijas”. Muzejs ieliek šim albūmam pirmo saturu –  Kanadas latviešu dziesmu svētku fotografijas un informāciju. Kad šis darbs ir pabeigts, tiks pievienotas arī fotografijas par politiskām demonstrācijām, kas ir iegūtas pēdējo gadu intervijās un ekspedīcijās. Projektu atbalsta Daugavas Vanagi Kanadā, Latvijas Nacionālā bibiotēka, PBLA KF.

Mājaslapa par Kanādas veclatviešiem
http://viskonsina.lapamuzejs.lv

Darbs pie mājaslapas satura veidošanas ir sācies jau 2013.g. pavasarī, kad muzeja  darbiniece Antra Celmiņa devās ekspedīcijā uz ASV, lai tiktos ar veclatviešu pēctečiem bijušajā latviešu kolonijas mājvietā Glīsonas apkaimē, Viskonsinas štatā. Ekspecīcijas laikā, tika veikts vēsturisks pētijums Imigrācijas vēstures pētniecības centrā (IHRC – Immigrant History Research Center) Mineapoles pilsētā. Darba rezultātā šī gada jūlija sākumā tiks prezentēta ikvienam interesentam pieejama interaktīva mājas lapa, latviešu un angļu valodās.

Mājaslapā iespējams izsekot vairākiem latviešu emigrantu ceļiem, no izcelsmes vietas Latvijā līdz Viskonsinas mežiem, vēlā 19.g.s. un agrā 20.g.s. Mājaslapā būs emigrantu apraksti, interaktīvas spēlītes, izgriezumi no tā laika avīzēm un pēcteču atmiņas. Projektu atbalsta ALA Kūlturas fonds.

“Latvieša koferis” interneta izstāde

Latviesa koferis bildeJa Tev rīt būtu jādodas prom uz nepazīstamu zemi, ko tu liktu save koferī, ko atstātu mājās?  Interneta izstādē “Latvieša koferis” ir redzami priekšmeti, kas reiz izceļojuši no Latvijas un nu atgriezušies mājās.  Interneta izstādē ir redzama daļa no 200 priekšmetiem kuri tika izstādīti Rīgā 2014. gadā, “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” veidotā izstādē “Latvieša koferis”, “Rīga 2014” projekta “Stūra Māja. Lieta Nr. 1914/2014” ietvaros.  koferis.lapamuzejs.lv

MazputninsMazputniņš – zēniem un meitenēm visā pasaulē” mājas lapa

„Mazputniņš” ir mājaslapa bērniem, vecākiem un skolotājiem, kas tapusi, iedvesmojoties no Amerikā un Kanādā iznākušā mēnešraksta „Mazputniņš” (1959.-1994.).

„Mazputniņa” mērķis ir veicināt latviešu valodas un kultūras apguvi. www.mazputnins.lv

  “Latviešu pēdas pasaulē” interneta izstāde

 Ikkatra muzeja saturs ir muzeja priekšmeti un ar tiem saistītie stāsti, kas pētnieka interpretācijā atklāj kādu vēsturisku posmu, vietu un tēmu. Lai sāktu iepazīstināt pēc iespējas plašu interesentu loku ar muzejā pieejamām bagātībām pirms muzeja ēka ir iegūta un pastāvīgie eksponāti izveidoti, mēs atklājām izstādi internetā,ar adresi www.pedas.lapamuzejs.lv. Izstādi veido seši muzeja priekšmeti un ar tiem saistītie vēsturiskie konteksti un stāsti par latviešu izceļošanu dažādos laikos un uz dažādām zemēm. Izstādi atbalsta Latviešu fonds inc., un PBLA KF  pedas.lapamuzejs.lv

“Latvieša stāja svešumā”, ceļojoša izstāde angļu valodā

Izstāde tika izstādītā sekojošās vietās: AABS konferencē 05.2016; Draudzīgā Aicinājuma pasākumā, Kalamazū, MI, ASV; 13.03.2016, Latvijas Valstsvētkos, Milvokos, WI, ASV; 11.-12.2015.g., Rietumkrasta latviešu Dziesmu Svētkos Sanhosē, CA, 09.2015; 3×3 nometnē, Katskiļos, NY, ASV, 2015; Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā, Detroitā, MI, ASV, 01.2015.; XIV Latviešu dziesmu svētkos Kanadā, jūl. 2014.g., Latvijas vēstniecībās pasaulē no 2011. – 2013.g, u.c. Cilvēki dodas projām no savām mājām uz svešām zemēm dažādu iemeslu dēļ: dažreiz piespiedu kārtā, citreiz, glābjot savu dzīvību vai cerot uz labāku dzīvi. Tomēr gandrīz vienmēr aizbraukšana ir grūtību un pārdzīvojumu pilna. Šis ir stāsts par latviešu Otrā pasaules kara bēgļiem un bēgļu nometnēm Vācijā, kam bija izšķiroša loma tālākajā trimdinieku dzīvē mītņu zemēs, jo tās deva iespēju trimdiniekiem atgūties no kara un dzimtenes atstāšanas traumas, izveidot pamatus organizācijām un kultūras, izglītības un reliģiskiem pasākumiem, un saprast trimdas uzdevumu un jēgu. Izstāde izklāsta šo saistību īsā, kodolīgā veidā. Izceļošanas jautājums šobrīd Latvijā ir īpaši aktuāla tēma. Izstāde runā par šo problēmu no vēstures perspektīvas, rādot Otrā pasaules kara latviešu bēgļu pieredzi. Izstāde ir pieejama

Latviešu Fonda arhīva digitalizēšanas projekts

Muzejs sadarbībā ar Latviešu Fondu 2011. gadā ir uzsācis Latviešu Fonda arhīva digitalizēšanas projektu. Tā ietvaros vienkopus tiek apzinātas un digitalizētas liecības, kas saistītas ar Latviešu Fonda darbību un vēsturi 40 gadu garumā. Sadarbības projekta ietvaros Latviešu Fonda dažādie dokumenti – vēstules, apkārtraksti, protokoli, atbalstīto projektu pieteikumi un rezultāti u.c. – tiek digitalizēti, informāciju ievadot ALAIDD datu bāzē (www.alaidd.org). Pēc digitālās apstrādes Latviešu Fonda arhīva materiālus paredzēts glabāt gan „Latvieši pasaulē” krājumā, gan nodot Latvijas vēstures arhīvam. Iecerēts, ka sadarbības projekts, kura īstenošana ilgs vairākus gadus, noslēgsies ar izstādi par Latviešu Fonda darbību un vēsturi. Pateicoties šajā sadarbības projektā gūtajai pieredzei, “Latvieši pasaulē” labprāt arī turpmāk īstenotu līdzīgus sadarbībā iegūto pieredzi iespējams, ka nākotnē muzejs varēs izveidot līdzīgus sadarbības projektus arī ar citām ārzemju latviešu organizācijām, kuras vēlas digitalizēt savus materiālus un ievadīt tos ALAIDD datu bāzē.


PROJEKTA ARHĪVS – iepriekš veidotās izstādes un projekti

 

 KONFERENCE
“Izceļošanas un diasporas tēma Latvijas muzeju ekspozīcijās”
2015. gada 10. – 12. decembrī, Rīgā

Muzejs un pētniecības centrs “Latvieši pasaulē” sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju rīko konferenci par izceļošanu un diasporu. Konferences mērķis ir apzināt Latvijas muzejus, kuros ir materiāli par visu migrāciju viļņu izceļotājiem un latviešu diasporām pasaulē, kā arī veidot diskusiju par to, kā un kāpēc migrācijas un diasporas tēma tiek vai netiek atspoguļota ekspozīcijās un kur muzeju cilvēki saskata šīs tēmas vērtību un nozīmi. Ārpus Latvijas dzīvo apmēram 370 000 Latvijas diasporas pārstāvju.i un viņu pēcnācēji. Pirmie izceļotāji ir saistāmi ar 19. gadsimta  pēdējo pusi, nesenākie, apmēram 200 000 izceļotāju, ir emigrējuši pēdējo 10 gadu laikā. Patlaban ir apkopota informācija tikai par to, kuros Latvijas muzejos ir pārstāvēti Otrā pasaules kara trimdinieku materiāli. Trūkst ziņu par to, kādi muzejos ir materiāli arī par citiem izceļotājiem. Un vēl vairāk – nav skaidrs, kādi ir muzeju plāni attiecībā pret to, kā šos materiālus iekļaut ekspozīcijā un parādīt sabiedrībai.

Konferences formāts ir balstīts diskusijās un darbnīcās. Konferences pirmā diena ir veltīta Latvijas muzeju cilvēku priekšlasījumiem par to, kas saistībā ar izceļošanas un diasporas tēmu ir pieejams muzeju krājumos un skatāms ekspozīcijās, kā arī diskusijām par diasporas materiālu ekspozīciju nozīmīgumu un sadarbības iespējām to veidošanā. Konferences pirmā diena ir atvērta visiem interesentiem. Tās rīkošanu atbalsta arī valsts pētījumu programma SUSTINNO (Latvijas Universitāte). Savukārt, konferences otrā un trešā diena aptver muzeju attīstības stratēģisko plānošanu un finanšu piesaistes plānošanu un ir paredzēta šaurākam speciālistu lokam. Konferences rezultātā plānots izstrādāt koncepciju “Diasporas tēmas atspoguļojums muzeju ekspozīcijās un sadarbības veicināšana starp Latvijas migrāciju atspoguļojošajām institūcijām”.

Diemžēl, bagātīgā izceļošanas vēsture, kurā ļoti spilgti parādās arī ilgstošas izceļotāju saites ar Latviju, kā arī veiksmīgi identitātes uzturēšanas un tālāknodošanas modeļi, Latvijā ir maz pazīstama. Konference par diasporas tēmu muzeju krājumos var būt nozīmīgs solis tālākai sadarbībai muzeju starpā diasporas stāsta izstāstīšanā plašākai sabiedrībai. Arī caur muzeju krājumiem un ekspozīcijām iespējams veicināt pasaulē izkaisīto latviešu piederības sajūtu Latvijai, integrēt izceļotāju veidoto kultūru Latvijas kultūrtelpā. Latvijas kultūrtelpas unikalitāte nav tikai tās lokālajā, reģionālajā un etniskajā daudzveidībā, bet arī Eiropeiskajā un globālajā dažādībā, ietverot izceļojušo latviešu pienesumu.

Informācija par LaPa muzeju: lapainfo@gmail.com, www.lapamuzejs.lv ,

Baiba Bela: tālr. 22 300 397

Konferenci atbalsta:

ĀM_LV_bezlnb soc sustinno-logo-small

“Latvieši Kanadā: Muzeja ‘Latvieši pasaulē’ jaunieguvumi” bija apskatāma Latvijas Nacionālā bibliotēkā 2015. gada vasarā no 1. jūlija līdz 2. oktobrim. Izstāde iepazīstināja apmeklētājus ar priekšmetiem, stāstiem, muzikas izvilkumiem un video klipiem, ko muzejs ieguva ekspedīcijā 2014. g. rudenī uz Austrumkanadas galvenām pilsētām – Toronto, Otavu, Montrealu un Hamiltonu. Izstāde dod ieskatu Kanadas latviešu bēgļu stāstā, kultūras notikumos, pirmos darbos, kā arī Kanadas latviešu ieguldījumā Kanadas ekonomikā un kultūras dzīvē. Izstādi atbalsta Daugavas Vanagi Kanadā, Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Kanadas vēstniecība Latvijā.

Multimēdiju izstāde “Latvieša koferis”

2014. gada 1. maijā Latvieši pasaulē atvēra lielāko izstādi, kuru muzejs ir līdz šim veidojis: Latvieša koferis. Izstāde bija Rīga 2014 notikums, daļa no projekta Stūra māja. Lieta Nr. 1914/2014. Latvieša koferis izstādē apmeklētājam tiek piedāvāts izpētīt simtiem priekšmetu, kurus cilvēki ir izveduši no Latvijas. Šīs lietas kalpo par atslēgu atsevišķu cilvēku stāstiem, kuri vēsta par izbraukšanu vairākos vēsturiskos izbraukšanas viļņos – tiecoties uz labāku dzīvi, mūkot no kara, okupācijas un posta, meklējot reliģisku brīvību, lai apvienotos ar ģimeni un tā tālāk.

tautu meita IMGP2736


“Migranti un bēgļi: toreiz un tagad” :AEMI gadskārtējā konference un sanāksme Latvijā

Notikums ar ko “Latvieši pasaulē” atzīmēja 70 gadus kopš lielās cilvēku migrācijas Eiropā otrā pasaules kara beigu posmā bija organizējot AEMI (Eiropas Migrāciju institūciju asociācija – Association of European Migration Institutions) gadskārtējo starptautisko konferenci un sapulci 24. – 27. sept., 2014. g. Latvijas Universitātē un Cēsīs par tēmu: “Migranti un bēgļi: toreiz un tagad”. “Latvieši pasaulē” organizēja konferenci kopā ar Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtu (SPPI), un tā bija viena no “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” notikumiem. Konferencē piedalījās dalībnieki no 22 valstīm ar 18 referātiem.


 “Bēgļu ceļi – stāsti un priekšmeti”

Tukuma muzejā no 2012. gada 17. novembra Ceļojošā izstāde „Bēgļu ceļi – stāsti un priekšmeti” bija skatāma vairākas reizes  dažādās redakcijās: 2012. gada novembrī to izstādija Tukuma muzejā, 2012. gada aprīlī un maijā to izstādīja Latvijas Universitātes Vēstures Muzeja zālē, bet izstādes pirmā versija bija aplūkojama Okupācijas muzeja vestibilā jau 2010. gada vasarā ar nosaukumu “Latvieši pasaulē – trīs stāsti par kara bēgļiem. Izstāde iepazīstināja skatītāju ar muzeja un pētniecības centra “Latvieši Pasaulē” krājuma sākumiem un pirmajiem krājuma priekšmetiem. Izstādē bija redzami priekšmeti un ar tiem saistītie cilvēku stāsti, kas dažādos veidos atspoguļo latviešu bēgļu gaitas kara apstākļos. Izstāde veidota sadarbībā ar Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociāciju “Dzīvesstāsts”. To atbasta NordPlus un PBLA KF.

 


“Latvieša stāja svešumā”, ceļojoša izstāde angļu valodā

Latvijas vēstniecībās no 2011. – 2013.g Cilvēki dodas projām no savām mājām uz svešām zemēm dažādu iemeslu dēļ: dažreiz piespiedu kārtā, citreiz, glābjot savu dzīvību vai cerot uz labāku dzīvi. Tomēr gandrīz vienmēr aizbraukšana ir grūtību un pārdzīvojumu pilna. Šis ir stāsts par latviešu Otrā pasaules kara bēgļiem un bēgļu nometnēm Vācijā, kam bija izšķiroša loma tālākajā trimdinieku dzīvē mītņu zemēs. Izceļošanas jautājums šobrīd Latvijā ir īpaši aktuāla tēma. Izstāde runā par šo problēmu no vēstures perspektīvas, rādot Otrā pasaules kara latviešu bēgļu pieredzi. Izstādi atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija, PBLA, un Latvijas Nacionālais Arhīvs