Bibliotēka

Pateicoties iespējai kopš 2014.gada nogales strādāt Latvijas Nacionālās Bibliotēkas telpās, tikpat kā izdevies pabeigt vairāku gadu garumā muzejam dāvināto grāmatu, periodisko izdevumuun DVD sakārtošanu. Pašlaik ir reģistrētas vairāk nekā 800 grāmatas (gan zinātniskas monogrāfijas, gan enciklopēdijas, gan arī memuāri un daiļliteratūra), 20 periodisko izdevumu nosaukumi un 16 DVD.
Lai gan muzeja mērķis nav savākt visus ārpus Latvijas izdotos izdevumus (tie gandrīz pilnībā pieejami Latvijas bibliotēkās), mūsu darbā ļoti noderīga ir izziņas literatūra, enciklopēdijas, memuāri, vēsturiskas monogrāfijas un rakstu krājumi, kuros atspoguļota emigrācijas tematika. Nereti atsevišķi izdevumi nepieciešami tematisku izstāžu sagatavošanai un iekārtošanai.
Lai cik ļoti mums gribētos savus plauktus papildināt ar lieliskām grāmatām, diemžēl to ietilpība nav bezizmēra, tādēļ ļoti rūpīgi jāizsver, tieši kādas grāmatas mums būtu visvairāk vajadzīgas. Kad grāmatu un periodikas reģistrācija būs pilnībā pabeigta, muzeja mājaslapā varēs iepazīties ar izdevumu sarakstu, kas mums jau ir. Otrā sarakstā varēs redzēt, kurus izdevumus vēl meklējam.
Ja vēlaties no saviem krājumiem kaut ko ziedot bibliotēkai, lūdzam vispirms sazināties ar muzeja darbiniekiem, lai varētu arī vienojoties par dāvinājuma nogādāšanas veidu līdz muzeja krātuvei, rakstot uz elektronisko adresi lapainfo@gmail.com vai arī: Muzejs „Latvieši pasaulē”, Mazā Nometņu 65a – 1, Rīga LV 1002.
Bibliotēku nemitīgi nepieciešams papildināt ar jaunākajiem izdevumiem, kā arī dažkārt iegādāties bibliogrāfiskus retumus antikvariātā vai internetā, taču mūsu ierobežotie līdzekļi to neatļauj. Būsim ļoti pateicīgi, ja atradīsiet par iespējamu atbalstīt bibliotēkas pilnvērtīgu komplektēšanu ne tikai ar grāmatu dāvinājumiem, bet arī finansiāli.
Paldies visiem, kuri dāvinājuši grāmatas, periodiku utml., kā arī līdz šim atbalstījuši ar naudas ziedojumiem mūsu bibliotēku!