Atbalstīts LaPa-MPC projekts kapacitātes stiprināšanā

LaPa-MPC iesniegtais projekts Sabiedribas integracijas fondam par 30,000 eiro ir bijis veiksmīgs.  Projekts, iesniegts  “Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanas programmā”, kuru finanšu avots ir EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti un Valsts budžets, paredz finansējumu LaPa-MPC darbinieku algām, biroja nomai, publicitātes materiālu izdošanai, muzeju mājvietas meklēšanai un plānošnanas semināram Norvēģijas Emigrantu muzeja direktora vadībā.

“NVO kapacitātes stiprināšanas programmas” 3. konkursā kopumā atbalstīti 10 projekti par kopējo summu 227 549,74 eiro, no tiem pa 2 projektiem Rīgas, Pierīgas, Zemgales un Latgales reģionā, un pa 1 projektam – Vidzemē un Kurzemē. Šī programma ir paredzēta jaunām vai mazāk pieredzējušām organizācijām kā vienreizējs atbalsts, lai tās turpmāk varētu sekmīgi darboties kādā no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu prioritārajām jomām.