Darbības pārskats 2009. gadam

LaPa-MPC valde priecājās,ka vienā gadā esam izauguši noorganizācijas ar lieliem sapņiem un plāniem uz to, ka mums ir darbinieki unbirojs, veidojas vērtīgs krājums un vairākas izstādes, kas parādīs Latvijaslatviešiem, nākamām paaudzēm, un mums pašiem ko LaPa-MPC muzejs varēs sniegtapmeklētājiem un pētniekiem.   LaPa-MPC 2009. gada pārskatu lasīt šeit.