????????????????????????????????????

Darbības plāns 2009. gadam

 • Organizācija: atvērt un uzturēt biroju ar diviem pusslodzes darbiniekiem.
 • Līdzekļi –
  • turpināt iesniegt grantu pieprasījumus fondiem (nākamais būs NVO projektu programmas konkurss),
  • izmantot arī citus ienākumu avotus:
   • biedri,
   • ASV atbalsta grupu,
   • „kapu sienu”
   • izplānot saimniecisku darbību muzeja uzturēšanai.
 • Muzeja aizsākumi:
  • pabeigt vadlīnijas un dokumentācijas veidlapas, ieviest kopkataloga programmu,
  • izveidot pirmo ceļojošo izstādi (viesizstādi),
  • turpināt meklēt muzeja mājvietu.
 • Informācija un reklāma:
  • pabeigt un apsaimniekot mājas lapu internetā,
  • publicēt rakstus presē un sniegt regulārus ziņojumus presei,
  • publicēt brošūru,
  • ceļojošās izstādes jeb viesizstādes izmantot muzeja reklāmai.
 • Darbības atbalsts:
  • turpināt veidot attiecības ar muzeju, valdības, pašvaldību un kultūras pārstāvjiem Latvijā, starptautiskajā arēnā (AEMI & ICOM) un trimdā
  • veicināt atbalsta grupu izveidi ārzemēs (ASV un citur).
 • Izstrādāt ilgtermiņa darba plānu.