Ieva Vītola tura loga rotājumu no latvieša Viļa Kalniņa mājas
Ieva Vītola tura loga rotājumu no latvieša Viļa Kalniņa mājas

Ekspedīcija pa Sibīrijas latviešu ciemiem

No 2015. gada 27. maija līdz 12. jūnijam muzeja „Latvieši pasaulē” pārstāves Brigita Tamuža un Ieva Vītola kopā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras pētniekiem Aigaru Lielbārdi un Sandi Laimi veica lauka pētījumus Sibīrijas latviešu ciemos Novosibirskas un Krasnojarskas apgabalos.

Taņa Peščerska ar mazdēlu un mammas Ņinas Kukules vērpjamo ratiņu

Taņa Peščerska ar mazdēlu un mammas Ņinas Kukules vērpjamo ratiņu

Brauciena laikā Timofejevkā, Lejas Bulānā, Sukinavā, Novosibirskā un Krasnojarskā tika satikti vairāk kā 60 latviešu. Tika pierakstīti dzīvesstāsti, pārfotografētas fotogrāfijas no personīgajiem albumiem, muzeja krājuma kolekcijai pārvesti unikāli Sibīrijas latviešu dzīvesveidu raksturojoši priekšmeti – latgalietes Ņinas Kukules vērpjamais ratiņš no Timofejevkas, logu rotājošais kokgriezums no Lejas Bulānas latvieša Viļa Kalniņa mājas, Lejas Bulānas latviešu skolnieku slēpošanas zābaki, kokamatnieku Ledskalnu dzimtas ēvele un koka āmurs no Sukinavas, dažādi glīti rokdarbi (zeķes, cimdi, lakati, krēsla pārsegi), Timofejevkas skolēnu burtnīcas un projektu darbi, grāmatas u.c.

Šobrīd norit darbs pie savākto ekspedīcijas materiālu apstrādes un apkopošanas, projekta noslēgumā paredzēts sagatavot ceļojošu izstādi par Sibīrijas latviešu diasporu.

Ekspedīcija uz Sibīrijas latviešu ciemiem notika Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīta projekta „Latvieši Sibīrijā” ietvaros.