Fotogrāfijas no 2013.g. Brazīlijas ekspedīcijas

Esam laimīgi atgriezušies no muzeja “Latvieši pasaulē” trešās un noslēdzošās ekspedīcijas pie Brazīlijas latviešiem! Šis albums piedāvā ieskatu ekspedcijā kura notika šī gada februāra beigās un marta sākumā. Rezultātā muzeja krājums bagātīgi papildinājās ar Brazīlijas latviešu ieceļošanas stāstiem (intervijas un vide tika filmētas un fotografēti), priekšmetiem, vecajām fotogrāfijām, dokumentiem un periodiskiem izdevumiem.

Paldies visiem, kuri dalījās ne tikai savas dzimtas izceļošanas stāstā, bet arī dāvināja muzejam ģimenes relikvijas!

Paldies mūsu Brazīlijas draugiem, kuri nesavtīgi rūpējās par ekspedīcijas tehnisko norisi – naktsmītnēm, ēdienu, transportu un visu pārējo!

Pateicamies Latviešu Fondam, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Kultūras Fondam un Valsts Kultūrkapitāla Fondam par atbalstu iepriekšējās ekspedīcijās, bez kurām nebūtu iespējama šī pēdējā ekspedīcija!