Pirmā rindā no labās: kopsapulces vadītājs Andrejs Mežmalis, OM direktore Gundega Michele, LaPa-MPC valdes vicepriekšsēdētājs Ints Dzelzgalvis, priekšsēdētāja Maija Hinkle, valdes locekļi Juris Zalāns, Marianna Auliciema (ar dēlu) un kopsapulces sekretāre Maija Krūmiņa
Pirmā rindā no labās: kopsapulces vadītājs Andrejs Mežmalis, OM direktore Gundega Michele, LaPa-MPC valdes vicepriekšsēdētājs Ints Dzelzgalvis, priekšsēdētāja Maija Hinkle, valdes locekļi Juris Zalāns, Marianna Auliciema (ar dēlu) un kopsapulces sekretāre Maija Krūmiņa

Gadskārtējā kopsapulce

Pirmā LaPa-MPC kopsapulce notika 22. septembrī ĪUMSILS telpās un tanī piedalījās 25 dalībnieki. To vadīja Andrejs Mežmalis, protokolēja Maija Krūmiņa. Kopsapulci apsveica ĪUMSILS vecākā referente Lāsma Vaice.

LaPa-MPC valdes loceklēm Vitai Ozoliņai un Inārai Reinei beidzās mandāta termiņš. LaPa-MPC biedri ievēlēja Vitu Ozoliņu un Ināru Reini vēl uz trim gadiem. Par revidenti ievēlēja Artu Savdonu.

LaPa-MPC valdes priekšsēdētāja Maija Hinkle sniedza ziņojumu par iepriekšējā gada darbību PowerPoint formātā. Sekoja LaPa-MPC jaunā kasiera Inta Dzelzgalvja ziņojums par kases stāvokli nākamajam gadam. Tad Maija Hinkle sniedza pārskatu par iecerēto nākamā posma darbību. Klātesošie varēja pieteikties nākt talkā pie darbiem no diezgan garā saraksta. Baiba Bela pierakstīja talcinieku vārdus.

Ar 1. decembri biroja administratores darbu sāks Marianna Auliciema. Biroja sekretāre vēl tiek meklēta. Biroja adrese: Dzirnavu iela 66A-56, Rīga LV-1050, lapainfo@gmail.com.

Pēc kopsapulces dalībnieki vēl pakavējās pie vīna glāzes un Vitas Ozoliņas sagādātajām uzkodām.