Muzeja pārstāvji ārzemēs

Bez materiāliem, dokumentiem, stāstiem un sadarbības ar ārzemju latviešu kopienām nebūs arī iecerētā muzeja un pētniecības centra. Tādēļ viens no “Latvieši pasaulē” svarīgākajiem uzdevumiem ir atrast muzeja pārstāvjus valstīs, kurās latvieši apmetušies uz pastāvīgu dzīvi. Muzeja pārstāvju uzdevumi ir:

  • – vākt priekšmetus muzeja krājumam,
  • – organizēt dāvināto mantu uzglabāšanu un nosūtīšanu uz Latviju,
  • – informēt latviešus un vietējo sabiedrību par biedrības “Latvieši pasaulē” darbību un iecerēm,
  • – apzināt vietējās finansēšanas iespējas, un vākt ziedojumus muzejam.

Muzejs “Latvieši pasaulē” sekojošās valstīs pārstāv:
ASV

AUSTRĀLIJĀ
Adelaidē:  Dace Dārziņa, tālr. 08 8293 4218, dace.darzins@internode.on.net
Brisbānē:  Inga Česlis, tālr. 0408302506, inga.ceslis@gmail.com
Melburnā: Anita Apinis, anitaapinis@googlemail.com

BRAZĪLIJA
Ilona Gulbis, epasts:ilonagulbis@gmail.com

KANĀDA
Astrīde Sīlis epasts: astride.silis@sympatico.ca

Pagaidām nevienā citā valstī nav aktīvu pārstāvju.- ja jūs varētu nākt talkā jebkādā veidā pārstāvēt muzeju “Latvieši pasaulē” savā mītnes zemē, lūdzu, rakstiet maijahinkle@verizon.net vai lapainfo@gmail.com