Ko muzejs krāj?

Dāvinājuma līgums
Ko muzejs krāj?

Viens no topošā muzeja “Latvieši pasaulē” tuvākā laika galvenajiemiem mērķiem ir izveidot daudzpusīgu un vērtīgu krājumu ar priekšmetiem, kas liecinās par sekojošām tēmām: izceļošanu no Latvijas, iekārtošanos un dzīvi jaunajā mītņu zemē, kultūras pasākumiem mītņu zemēs, latviešu kopienu dzīvi, atgriezenisko saiti ar Latviju, politiskām, reliģiskām un izglītības aktivitātēm. Priekšmeti var būt visdažādākie, piemēram, no Latvijas līdzpaņemtie priekšmeti, lietas, kas saistītas ar saimniecību un darba dzīvi svešumā, dokumenti, fotogrāfijas, drēbes, ceļojuma somas, preses izdevumi, rokdarbi un citas tekstīlijas, mākslas priekšmeti, suvenīri, rokraksti, mutvārdu liecības, privātpersonu un sabiedrisko organizāciju veidoti arhīvi vai informācijas un materiālu kopojumi u.c.

Muzejs meklē

Krājumam attīstoties, uzrodas daudzas  specifiskas lietas un tēmas, kuras mēs gribētu atspoguļot krājumā. Dažas no šīm tēmām:

Maize: Latviešu rupjmaizes ēšanas un cepšanas tradīcijas ārpus Latvijas ir lieta, kura atkārtojās izceļotāju stāstos – tās izvešana no Latvijas, un cepšana ārpus Latvijas, maizes izplatīšana latviešu diasporas kopienās.   Meklējam priekšmetus no maizes cepšanas ārzemēs –piederumiem, kuri ir lietoti īpaši šādai cepšanai, iepakojumam, izplatīšanai, ēšanai un tmldz.

Dziesmu svētki: Meklējam programmas, tērpus, instrumentus, fotogrāfijas, nozīmītes, afišas un visu citu veidu priekšmetus kuri saistās ar kādiem no dziesmu svētkiem, dziesmu un kultūras dienām ārpus Latvijas, it sevišķi ja tie ir saistīti ar dziesmu dienām Gotlandē 1979.gadā.

Latviešu papildskolas un nometnes: Meklējam skolās un nometnēs lietotos mācību materiālus, skolēnu darbu un piezīmju klades, fotografijas, bērnu liecības, t-kreklus, afišas, karogus, nodarbību piederumus, sevišķu notikumu piemiņas lietiņas, un tmldz.

Izbraukšanas, kuras nav saistītas ar II pasaules kara izbraucējiem: piemēram, zemes meklētāji uz Krieviju jeb citur, pirmās pasaules kara bēgļi, disidenti un šodienas izbraucēji.

Pirmie gadi pēc iebraukšanas mītņu zemā

Politiskās demonstrācjas: meklējam atmiņu stāstus par piedalīšanos demonstrācijās, lai veicinātu Latvijas neatkarības atgūšanu un nostiprināšanu, kā arī lietas, plakātus, fotografijas.”

 

    

Kā lai es nododu materiālus Latvieši Pasaulē krājumam?

Ja Jūs vēlaties nodot savu stāstu vai priekšmetus “Latvieši pasaulē”s krājumam, lūdzu, uzrakstiet informāciju par katru priekšmetu – par to, kam priekšmets ir piederējis, aptuvenu priekšmeta datējumu un izmērus, kā priekšmets ir ticis lietots, kāda ir tā nozīme. Vēlama arī priekšmeta fotogrāfija. Nododiet šo informāciju “Latvieši pasaulē” pārstāvim jūsu rajonā (sk. kontaktu sarakstu apakšā) jeb nosūtiet uz epasta adresi lapainfo@gmail.com, jeb rakstot uz “Latvieši pasaulē”, Mazā Nometņu 65A-1, Rīga LV-1002. “Latvieši pasaulē” krājuma komisija izvērtēs Jūsu piedāvājumu, un atbildēs apmēram mēneša laikā par to, vai priekšmets ir iekļauts muzeja krājumā. Pēc lēmuma pieņemšanas, “Latvieši pasaulē” pārstāvis sazināsies ar Jums, lai pārrunātu priekšmetu savākšanas un pārvešanas gaitu, un aizpildītu dāvinājuma anketas. Krājuma priekšmeti tiks vesti uz Latviju ar piemērotu transportu. Atsevišķos gadījumos (ja priekšmets ir ļoti liels vai ir sarežģīti to transportēt), tiks meklēts finansējums priekšmetu pārvešanai.

Dāvinājuma līgums

Kas notiek ar ziedotām mantām, kad tās nonāk Latvijā?

Ziedotie priekšmeti, kuri tiek uzņemti “Latvieši pasaulē” krājumā, tiek vispirms nofotografēti un aprakstīti. Šī informācija tiek ievietota elektroniskajā datu bāzē, kopā ar priekšmeta ‘stāstu’ un informāciju par tā ziedotājiem. Dāvinājuma līgums tiek uzstādīts un abpusēji parakstīts, šādi nodrošinot muzeja “Latvieši pasaulē” juridiskās tiesības uz priekšmetu. Pēc tam priekšmets tiek iepakots speciālos, saudzējošos materiālos un glabāts drošā krājumu telpā uz arhīvu kvalitātes plauktiem. Krājuma priekšmeti ir pieejami individuāliem “Latvieši pasaulē” apmeklētājiem, un pēc iespējas tiks izmantoti dažādās muzeja īstermiņa izstādēs vai ekspozīcijās, iepazīstinot plāšāku sabiedrību ar izceļošanas vēsturi un stāstiem no Latvijas un latviešu dzīvi pasaulē. Krājuma priekšmeti tiek pakāpeniski ievietoti interneta datu bāzē www.meandrs.lv.

Dāvinājuma līgums