LaPa-MPC Kopsapulce 2009

Rīgā, 28. septembrī notika Latvieši pasaulē muzeja un pētniecības centra kopsapulce. Kopsapulcē piedalījās 25 cilvēki, 8 no klātesošajiem bija valdes locekļi.

Valdē 2008./2009. gadā darbojās 6 valdes locekļi: Maija Hinkle (priekšsēdētāja), Ints Dzelzgalvis (priekšsēdētāja vietnieks un kasieris), Marianna Auliciema, Juris Zalāns, Ināra Reine un Vita Ozoliņa. Kopsapulcē ievēlēja divas jaunas valdes locekles – Ievu Vītolu un Dainu Grosu.

Par biedrības pirmo darbības gadu klātesošos informēja Maija Hinkle, uzsverot paveikto saistībā ar  pagājušajā gadā izvirzītajām prioritātēm un uzskaitot nākamajā gadā iecerētos darbības virzienus.