LaPa-MPC saņem krājumā un izstāda pirmās latviešu baznīcas Amerikā stūrakmeni

Nesen biedrība „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” savā krājumā saņēma unikālu priekšmetu– Linkolnas latviešu kolonijas Viskonsīnā Mārtiņa Lutera draudzes baznīcas stūrakmeni.Pirmās latviešu luterāņu baznīcas Amerikā būvi organizēja un finansēja paši latvieši un tā tika iesvētīta 1906. gada 29. jūlijā. Tagad šīs baznīcas stūrakmens ir Latvijā un jau apskatāms Latvijas Nacionālajā bibliotēkā izstādē „Pēc zemes, taisnības un gaismas” cikla „Latvieši Pasaulē” ietvaros. Izstāde,kuru atvēra 2010. gada 15. aprīlī ir tapusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbībāar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Valsts vēstures arhīvu, Brazīlijas Latviešu draugu biedrību, un biedrību „Latvieši pasaulē – muzejs unpētniecības centrs”.