„Latvieši pasaulē” Dziesmu svētkos – nāc ciemos!

„Latvieši pasaulē” Dziesmu svētkos – nāc ciemos!


Muzejs „Latvieši pasaulē” šogad Dziesmu un deju svētku laikā būs sastopams amatnieku tirdziņā Vērmanes dārzā no 2. līdz 7. jūlijam. Mums būs izveidota informācijas telts, uz kuru aicinām atnākt ārzemēs dzīvojošus latviešus, lai iepazītos, uzklausītu ieteikumus, veidotu sadarbību. Mēs stāstīsim par savu darbību un šajā laikā sāksim arī lielu projektu „Dziesma trimdā” – materiālu vākšanu par Dziesmu svētku kustību ārpus Latvijas. Projekts „Dziesma trimdā” iecerēts, lai dokumentēu, apkopotu un izdotu atmiņas par Dziesmu svētkiem trimdā pēc Otrā pasaules kara. Protams, par Dziesmu svētkiem, Dziesmu dienām, Kultūras dienām trimdā ir publicēti daudzi raksti un arī pētījumi, piemēram, Valentīna Bērzkalna monogrāfija „Latviešu dziesmu svētki trimdā”. Ir publicēti materiāli par atsevišķiem koriem un deju kolektīviem, tāpat ir pieejamas vairākas ļoti interesantas intervijas, piemēram, ar komponistu un diriģentu Andreju Jansonu, Dziesmu svētku organizētāju Mārtiņu Štauveru un citiem aktīviem mūzikas un kultūras dzīves organizētājiem trimdā. Tomēr šoreiz mēs vēlamies īpaši pievērsties visiem tiem, bez kuru līdzdalības 
nevieni dziesmu svētki nav iedomājami – dziedātājiem, dejotājiem, aktieriem, daiļamatniekiem, māksliniekiem, mūziķiem un, protams, apmeklētājiem. Kāpēc dziesmu svētki bija svarīgi? Kāda bija šo sarīkojumu vieta cilvēku dzīvē? Ar kādiem notikumies saistās atmiņas par dziesmu svētkiem? Tas viss mūs interesē. Mēs uzskatām, ka ir būtiski dokumentēt dziesmu svētku kustības dalībnieku, organizatoru un arī vienkārši apmeklētāju liecības, vērtējumus un viedokļus par dziesmu un deju lomu viņu dzīvē un latviskās identitātes saglabāšanā. Tāpēc mēs ļoti priecāsimies par jūsu Dziesmu svētku, dziesmu dienu, latviešu kultūras dienu personiskajiem stāstiem un pieredzi. Tāpat labprāt pieņemsim priekšmetus un materiālus, kas saistās ar dziesmu svētku kustību ārzemēs. Varbūt jums ir saglabājušās interesantas lietas no Dziesmu svētkiem, piemēram piespraudītes, fotogrāfijas, afišas u. tml. Bet pats svarīgākais – pārcilājiet savas Dziesmu svētku atmiņas, tajās noteikti atradīsies vērtīgi un interesanti stāsti.

Uz tikšanos Vērmanes dārzā!