Projekts Latvijas 100gadei

Projekts Latvijas 100gadei

Muzejs Latvieši pasaulē  ir uzsācis darbu pie izstādes, kurā tiks meklēta atbilde uz jautājumu, ko nozīmē būt latvietim pasaulē? Izstādes mērķis ir svinēt latviešu dažādību, varēšanu un daudzveidīgās saites ar Latviju, neskatoties uz ilgstošu fizisku prombūtni.
Izstādes nosaukumā izmantojam latviešu tautas pasakas „Aizej tur – nezin kur, atnes to – nezin ko” tēlu, norādot uz ceļojuma tēmas simbolisko vēsti – ceļa uzsākšanā piespiedu apstākļi un brīvprātīga izvēle mijiedarbojas, ceļš nezināmajā ietver grūtību pārvarēšanu, bet beigās iespējams atrast savus slēptos resursus un dziļāk saprast pašam sevi. Vēlamies parādīt, ka Latvijas kultūrtelpas unikalitāte nav tikai tās lokālajā, reģionālajā un etniskajā daudzveidībā, bet arī eiropeiskajā un globālajā dažādībā, ko veido visi tie latvieši, kuri dzīvo ārpus Latvijas.
Izstādes veidošanu ir atbalstījis VKKF un tā būs viens no kultūras pasākumiem „Latvija – 100” programmā, parādot ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu pieredzi kā daļu no Latvijas 100 gadu pastāvēšanas stāsta. Starp citu, tikai četri no VKKF atbalstītajiem projektiem Latvijas simtgades kultūras pasākumu daudzveidīgajā programmā ietvers diasporas latviešu pieredzi un divus no tiem īsteno LaPa (otrs LaPa projekts ir “Stāstu sega”). Latvijas valsts simtgades vēstījumsir “ES ESMU LATVIJA” un izstāde dažādiem radošiem līdzekļiem parādīs Latvijas diasporu ieguldījumu latviskuma un valsts idejas saglabāšanā un uzturēšanā, veidojot “NES LATVIJU SEVĪ” stāstu.