Mēs iesakam

Interneta resursi
Latviešu

Latvijas kara muzejs: www.karamuzejs.lv
Latvijas kultūras portāls: www.kultura.lv
Latvijas muzeju biedrība: www.muzeji.lv
Latvijas nacionālā bibliotēka: www.lnb.lv
Latvijas valsts arhīvs: www.lvarhivs.gov.lv
Okupācijas muzejs: www.occupationmuseum.lv
Nacionālais mutvārdu vēstures projekts un kolekcija: www.dzivesstasts.lv
DP Albums: www.dpalbums.lv

Latvians online: www.latviansonline.com
Baltic ireland: www.balticireland.ie
Laikraksts Latvietis: www.laikraksts.com

Starptautiskās

AEMI (Association of European Migration Institutions): www.aemi.dk
Baltiešu mantojuma tīkls: www.balther.net
Elisa sala, Ņujorkā, ASV (Ellis Island, NY, USA): www.ellisisland.org
Emigracijas muzejs Hamburgā, Vācijā: www.ballinstadt.de
Deutsches Auswandererhaus/German Emigration Center (Vācijas emigrācijas centrs): www.dah-bremenhaven.de
The Finnish Emigrant Museum (Somijas Emigrantu muzejs): www.emigrantmuseum.fi
Generiques: www.generiques.org
Immigrant-institutet: www.immi.se
Norsk Utvandrermuseum (The Norwegian Emigrant Museum): www.museumsnett.no/emigrantmuseum
Norwegian Emigration Center: www.migrationmuseums.org
The Permanent Study Centre on Emigration and Museum of the Emigrant Republic of San Marino: www.museoemigrante.sm
The Swedish Emigrant Institute (Zviedijas Emigrantu institūts): www.utvandrarnashus.se