NYET NYET SOVIET – nākotnes projekts

NYET NYET SOVIET – nākotnes projekts

„Latvieši pasaulē“ krājumā ir bagātīgs materiāls par bēgšanu no Latvijas II Pasaules kara laikā, taču vēl nav pietiekams daudzums vēstures liecību par latviešu kopienu dzīvi mītņu zemēs, t. sk. kultūru, sportu un politiku. Politiskās aktivitātes – ieskaitot demonstrācijas un citas akcijas – ir viens no būtiskākajiem pasīvās pretošanās veidiem, kas atklāj to, kā latvieši ārpus Latvijas uzturēja dzīvu Latvijas neatkarības ideju padomju okupācijas laikā. Pretošanās kustība ietekmējusi trimdas latviešus un viņu identitāti, veicinājusi sabiedrības saliedētību. Turklāt tā uzskatāma par trimdas latviešu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā.

Lai veidotu pilnīgāku priekšstatu par latviešu kopienām trimdā un to dalībnieku iesaistīšanos politiskās akcijās un demonstrācijās, LaPa iecerējusi īstenot jaunu projektu: „NYET NYET SOVIET”. Projekta pirmā posmā tiks aktīvi vākti dažāda veida materiāli – atmiņu stāsti, priekšmeti, fotogrāfijas – par parasto cilvēku brīvprātīgu iesaistīšanos politiskos protestos pret padomju okupāciju. Atšķirībā no Okupācijas muzeja, kas arī vāc liecības par politisko darbību trimdā, LaPa projekts uzsvērs “parasto” cilvēku dalību un pieredzi, pretošanās akcijās iestājoties par Latvijas neatkarības atjaunošanu.

Projekta otrā posmā iegūtais materiāls tiks apkopots un publicēts atmiņu grāmatā, kurā atlasītie stāsti un fotogrāfijas atainos politisko akciju dalībnieku individuālo pieredzi. LaPa krājums papildināsies ar unikālām vēstures liecībām, kā arī sistematizētiem aprakstiem par šo tēmu, kas interneta datubāzē www.meandrs.lv būs pieejami sabiedrībai. Fotogrāfijas būs pieejamas Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāzē. Trešā posmā ir iecerēts sagatavot izstādi no savāktā materiāla, tās atvēršanu plānojot Latvijas simtgadē 2018. gadā.

Tāpat kā ar jebkuru vērienīgu pagātnes dokumentācijas pasākumu, arī šī projekta īstenošana būs lielā mērā atkarīga no atmiņu dāvinātāju līdzdalības un pieejamiem līdzekļiem materiālu apstrādei. Lai piesaistītu līdzekļus mēs esam iesnieguši atbalsta pieprasījumus Latviešu Fondam lielo projektu konkursā un PBLA Kultūras Fondam. No Valsts Kultūrkapitāla fonda jau esam saņēmuši atbalstu. Joprojām turpinās finansējuma piesaistes meklējumi.

Tāpat kā līdz šim īstenotajos projektos, arī šajā nebūs iespējams iztikt bez jūsu – LaPa biedru un interesentu – aktīvās līdzdalības. Gaidīsim jūsu atmiņu stāstus par dalību demonstrācijās un politiskās akcijās, fotogrāfijas un ar šiem notikumiem saistītus priekšmetus muzeja krājumam. Aicinām jūs izvētīt savas atmiņas, albumus un skapjus – ja atrodas lietas, kuras ir saistītas ar trimdas latviešu demonstrācijām, lūdzu, ziņojiet mums!