Par “Latvieši pasaulē”

Biedrība “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” ir privāta, bezpeļņas organizācija, dibināta 2007. gadā, ar biroju, krātuvi, bibliotēku un darbiniekiem Rīgā, un aktīvu valdi un biedriem Latvijā un ārzemēs. “Latvieši pasaulē” veido ceļojošās izstādes, publikācijas, filmas un citus projektus par latviešu izceļotāju dzīvi, viņu kultūru un devumu Latvijai un pasaulei. Laika gaitā ir plānots ievākties pastāvīgā muzeja ēkā.

Ekspedīcija uz Brazīliju 2011   

“Latvieši pasaulē” muzeja tēma ir izceļošanas vēsture no Latvijas pēdējo 200 gadu laikā – zemes meklētāji 19. gadsimtā, baptistu izceļotāji uz Dienvidameriku, 1905. gada revolūcijas un Pirmā pasaules kara bēgļi, trimdas gaitās devušies ļaudis Otrā pasaules kara laikā, mūsdienu izbraucēji un citi. “Latvieši pasaulē” krāj priekšmetus, kuri atspoguļo daudzveidīgos izbraukšanas iemeslus un pieredzi un liecina par ārzemju latviešu pastāvīgo dzīvi, kopienām un identitātes uzturēšanu ārpus Latvijas no dažādiem redzespunktiem. Krājumam meklējam lietiskus, rakstiskus, mākslas, audiovizuālus un digitālus priekšmetus, piemēram, izceļotāju personīgās un organizāciju mantas, fotogrāfijas, grāmatas, vēstules, rokdarbus, darba rīkus, mutvārdu liecības.

   

 

Bierības statūti

LaPa statūti jauna redakcija 2014