„Prom no mājām” – skolēnu pētniecisko darbu tēma Latvijas vēsturē nākamgad

„Prom no mājām” – skolēnu pētniecisko darbu tēma Latvijas vēsturē nākamgad

Topošais ārzemju latviešu muzejs un pētniecības centrs „Latvieši pasaulē” (LaPa) ir uzsācis sadarbību ar Latvijas vēstures skolotāju biedrību (sk. www.vsb.lv).

Ik gadu, jau 14.reizi, vēstures skolotāji no visas Latvijas tiekas Vasaras dienās, šovasar tās notika Aizkrauklē. Trīs dienu laikā pavisam 120 Vasaras dienu dalībnieki piedalījās nodarbībās par Latvijas un pasaules vēstures mācīšanas aktualitātēm, iepazinās ar jaunākajām mācību grāmatām, apmeklēja apkārtnes kultūrvēsturiskā mantojuma pieminekļus. 

Vasaras dienās pie vēstures skolotājiem viesojās arī Maija Hinkle, LaPa valdes priekšsēdētāja, savā prezentācijā gan aprakstot topošā muzeja un pētniecības centra „Latvieši pasaulē” mērķus un līdzšinējo darbību, gan īsumā ieskicējot otrā pasaules kara laika izceļošanas apjomu, iemeslus un pēckara notikumus, gan aicinot pedagogus un viņu audzēkņus iepazīt jaunāko biedrības sagatavoto izstādi internetā „Latviešu pēdas pasaulē”. Izstādi veido muzeja krājuma priekšmeti un seši stāsti, atklājot latviešu izceļošanu dažādos laikos un uz dažādām zemēm. Ikviens var iepazīt izstādi internetā:  http://pedas.lapamuzejs.lv

Ar šo izstādi topošais muzejs un pētniecības centrs „Latvieši pasaulē” turpina iepazīstināt sabiedrību ar jūtīgu un aktuālu tēmu – izceļošanu, apskatot to no vēsturiskās perspektīvas. Šī tēma cieši sasaucās ar starptautisko skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkursu „Vēsture ap mums”, kuru jau vairākus gadus organizē Vēstures skolotāju biedrība. Pagājušā gadā 158 skolēni piedalījās konkursā. 2011./ 2012. mācību gada konkurss „Prom no mājām” veltīts latviešu izceļošanas un ārzemju latviešu vēsturei kopš 1900to gadu beigām. Konkursa ietvaros Latvijas skolu audzēkņi aicināti pētīt savas ģimenes, novada un valsts vēsturi, izzinot dažādas vēstures liecības – fotogrāfijas, dokumentus arhīvos, publikācijas u.c. LaPa skolēniem un pedagogiem radošo darbu izstrādē piedāvās gan iespēju iepazīt un izmantot muzeja krājumu, gan pieejamos informācijas resursus, kā arī piedalīsies pētniecisko darbu izvērtēšanā 2012. gada pavasarī.

Vairākiem skolotājiem sevišķi interesēja Maijas Hinkles informācija par latviešu papilskolām ASV un ideja izveidot māsu skolu attiecības ar kādu latviešu papildskolu Amerikā, tādā veidā konkretizējot un bagātinot Latvijas skolēnu izpratni par izceļošanu un dzīvi ārpus Latvijas.

Ieva Vītola