Tedis

Tedis

Lācītis Tedis atstāja Latviju kopā ar savu īpašnieci Anitu Cauni (tagad Tēraudu) 1944. gada rudenī. 1951. gadā viņš devās uz ASV. Vēlāk, Anitas meita Vita paņēma Tedi līdzi kad devās uz Minsteres ģimnāziju Vācijā. Nu ir pienācis laiks atgriezties dzimtenē! Par gaŗajiem trimdā pavadītajiem gadiem liecina lācēna apvalkātais, nodriskātais kažociņš…  Paldies Anitai Tēraudai par dāvinājumu!