Ziemassvētku vēstule muzeja biedriem un labvēļiem

Ziemassvētku vēstule muzeja biedriem un labvēļiem

2014.g. decembris

Ļoti cienījamie LaPa biedri un labvēļi!

Liels un latvisks paldies Jums par Jūsu atbalstu ārzemju latviešu mūzejam “Latvieši pasaulē”! Ar Jūsu atbalstu naudā un graudā pagājušā gadā esam paveikuši milzīgi daudz.

Mūsu multimediju izstāde “Latvieša koferis” bija viens no visbiežāk apmeklētiem “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” notikumiem t.s. Stūra mājā Rīgā. Šī gada beigās deponējām LaPa krājumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā; tagad visi muzejam dāvinātie priekšmeti atrodas LNB jaunājā noliktavā “Gaismas pilī”. Piedalījāmies Dziesmu svētkos Kanadā ar izstādi “Latvieša stāja svešumā”, ar ko arī atzīmējām 70 gadus kopš lielākās bēgļu straumes Eiropā. Atzīmēšanu turpinājām izkārtojot un sponsorējot Eiropas Migrāciju institūciju asociācijas (AEMI) gadskārtējo starptautisko konferenci Rīgā par tēmu “Migrācija un bēgļi – toreiz un tagad”. Novembra sākumā palaidām tautās bērnu žurnāla Mazputniņš spēles un pasakas digitālā formātā, internetā, www.mazputnins.lv. Šinīs dienās iznāks LaPa darbinieku veidota grāmata “Dziesma. Svētki. Dzīve – Atmiņas par dziesmu svētkiem ārpus Latvijas”.

Nākamā gadā mūsu mērķi ir četrkārši: 1) ielikt pirmo saturu potenciāli ļoti plašai ārzemju latviešu dzīves dokumentācijai fotogrāfijās internetā, “Latvieši ārpus Latvijas”, lietojot nesen Kanadā iegūtās Dziesmu svētku un ārzemju latviešu notikumu fotogrāfijas un Latvijas Nacionālās Bibliotēkas platformu, 2) izstrādāt ilgtermiņa līdzekļu stratēģiju, 3) piesaistīt līdzekļus, un 4) izstrādāt pastāvīgās ekspozīcijas vīziju, piemērojot to muzeja mājvietai.

Latvijā ir daudzi mūzeji un institūcijas, kurām interesē arī ārzemju latviešu un trimdinieku materiāli, bet mēs esam vienīgie, kam ārzemju latviešu stāsts ir visa jēga un pamats. Mēs esam Jūsu muzejs un centrs. Mēs strādājam pie LaPa īstenošanas, jo mēs esam pārliecināti, ka pasaulē vajag vienu vietu, kur mūsu bērni, mazbērni un mazmazbērni varēs mācīties par savu senču pieredzi un mantojumu – kādēļ viņu senči devās pasaulē, kā viņi izveidoja dzīvi jaunajā vidē, paturot (vai nepaturot) savu latvisko mantojumu, ko viņi ir devuši pasaulei un Latvijai.

Nāciet talkā. Palīdziet mums izveidot tādu ārzemju latviešu mūzeju un centru Latvijā, uz ko mēs visi varēsim būt lepni! Jūsu ziedojumi var tikt atvilkti no nodokļiem un tiks saskaitīti kumulatīvi ik gadu. Lūdzu iesūtiet savu ziedojumu šodien.

ASV atbalstītājiem čekus var rakstīt un nosūtīt uz –
Latvian Diaspora Museum Fund, Inc. (LDMF)
c/o Marcis Voldins 131 Langdon St. Newton, MA 02458

Atbalstītāji citur pasaulē, čekus var rakstīt jebkurā valūtā un nosūtīt uz –
“Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs
adrese: M. Nometņu iela 65A-1, Rīga LV-1002, LATVIA.
Lūdzu ziedojumā iekļaut čeka iemaksas komisijas maksu, kas „Latvieši pasaulē”
bankā ir no 10 – 20 CAD, atkarībā no ziedotās summas.

Jeb atbalstītāji var iemaksāt ziedojumu “LaPa” kontā Latvijā:
Saņēmējs: Latvieši Pasaulē – muzejs un pētniecības centrs
Reģ. nr. 40008119789
Adrese: Mazā nometņu 65A, Rīga LV-1002
Banka: Swedbanka
Swift kods: HABALV22
Konta numurs: LV15HABA0551018556914

Pateicoties jau iepriekš un cerot uz jūsu atbalstu!

Maija Hinkle “Latvieši pasaulē” valdes priekšsēde