Mērķi

“Latvieši pasaulē” mērķi:

SAGLABĀT

 • Ārzemju latviešu materiālo un nemateriālo kultūru – priekšmetus, fotogrāfiijas, dokumentus un stāstus.

PĒTĪT

 • Izceļošanas viļņu vēsturi, apjomus
 • Ārzemju latviešu dzīvi pēdējo 200 gadu laikā, ieskaitot nesenos izceļotājus

IZSKAIDROT ārzemēs dzīvojošu latviešu

 • Izceļošanas motivācijas
 • Latviskās identitātes uzturēšanu mītņu zemēs
 • Sabiedriskās un politiskās aktivitātes
 • Mijiedarbību ar mītņu zemes kultūru
 • Atgriezenisko saiti ar Latviju
 • Devumu pasaulei un Latvijai

IEDVESMOT

 • Piederību latviešu tautai, ar muzeja programmām un ekspozīciju vairojot zināšanas, savstarpēju sapratni un saziņu
 • Aktīvu interesi ārzemēs dzīvojošos latviešu vidū par savas ģimenes vēsturi, tādējādi sekmējot latviešu – izceļotāju vēstures saglabāšanu kā ģimenes lokā tā, muzejā

“Latvieši pasaulē” uzdevumi

Lai īstenotu mērķus, “Latvieši pasaulē” veic sekojošus uzdevumus: VEIDO saistošas un izglītojošas izstādes, filmas, publikācijas un programmas plašam skatītāju un dalībnieku lokam; VĀC UN GLABĀ izceļotāju un viņu organizāciju materiālo un nemateriālo kultūru: dokumentus, arhīvus, fotogrāfijas, priekšmetus un stāstus; KOMPLEKTĒ muzeja bibliotēku ar izdevumiem par Latvijas izceļošanas vēsturi; VEIDO UN UZTUR saziņas un informācijas tīklu ar ārzemju latviešiem visā pasaulē ( ar “Latvieši pasaulē” mājas lapu un profilu sociālajā tīklā facebook.com, brošūrām un avīžrakstiem u.c.); KOMUNICĒ ar ārzemju latviešu kopienām, Latvijas valsts un kultūras institūcijām, kā arī citu valstu organicācijām un starptautiskajām migrācijas institūcijām; MEKLĒ muzejam pastāvīgu mājvietu; STRĀDĀ pie līdzekļu sagādes muzeja un biedrības uzturēšanai, izmantojot projektugrantus, ziedojumu vākšanu, saimniecisku darbību.