Stāstu sega Latvijas 100gadei

Stāstu sega Latvijas 100gadei

Stāstu sega Latvijas 100gadei

Izdrukāt instrukciju ( PDF versijā).

Bildes.

Muzejs ir saņēmis atbalstu no Valsts Kultūras kapitāla fonda projektam STĀSTU SEGA Latvijai, kas savienos latviešus pasaulē, atklājot gan viņu individuālo dažādību, gan saliedētību. Projekts dos iespēju latviešiem ārzemēs no visām paaudzēm aktīvi līdzdarboties Latvijas 100gadē neatkarīgi no viņu dzīves vietas, vecuma vai valodas spējām, lai veidotu unikālu dāvanu Latvijai, kuru var mantot nākamās paaudzes, proti tekstilmozaika segu (patchwork quilt).

STĀSTU SEGA tiks veidota kā lielizmēra tekstilmozaika sega no daudziem gabaliņiem, kurus darinās diasporas latvieši savās mītņu zemēs un tad tos sūtīs uz Latviju. Sega tiks izveidota Rīgā kā vizuāls, lielizmēra mākslas darbs, no visiem savāktajiem gabaliņiem, un kā dāvana Latvijai 100gadē tiks izstādīta visos Latvija novados. Informācija par izgatavotiem kvadrātiņiem un darinātāju dzīves stāstiem tiks ievadīti datu bāzē, kas tiks iekļauti multimediālā prezentācijā, kura ceļos kopā ar segu pa visu Latviju.
Sīkāku informāciju var saņemt rakstot: stastu.sega2018@gmail.com