Aicinājums atbalstīt muzeja “Latvieši Pasaulē” izveidi

Aicinājums atbalstīt muzeja “Latvieši Pasaulē” izveidi

 

LaPa ir atradusi muzeja mājvietu Liepājā – pilsētas bijušo vakarskolu.  Lai LaPa varētu nopirkt muzejam šo ēku un to pārbūvēt moderna, pasaules klases muzeja vajadzībām, griežamies pie Jums pēc Jūsu atbalsta.

Ko Latvijas iedzīvotāji zina par latviešiem pasaulē – par viņu dzīvi, vēsturi, kultūru? Pārsteidzoši maz. Ko mēs paši gribam stāstīt nākamām paaudzēm par mūsu pieredzi, Latvijas atstāšanu, dzīvi jaunā vidē? Kur un kā mēs atstāsim viņiem mūsu pēdas, kuras viņi varēs pārstaigāt paaudžu paaudzēm? Viena, šobrīd jau ļoti reāla atbilde ir – topošajā ārzemju latviešu mūzejā Latvijā, „Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” (saīsinājumā LaPa), kuŗa mērķis ir pētīt, izskaidrot un parādīt Latvijas izceļošanas vēsturi pēdējos 200 gados un izceļotāju dzīves, kultūru un devumu Latvijai un pasaulei.
Par mums 

LaPa ir privāta, bezpeļņas organizācija, dibināta 2007.gadā, ar biroju, krātuvi un profesionāliem darbiniekiem Rīgā, un aktīvu valdi un biedriem Amerikā, Latvijā un Kanadā. Pateicoties tautiešu uzticībai dāvinot priekšmetus, LaPa mūzejam veidojas vērtīgs krājums, kas liecina par Latvijas atstāšanu un latviešu dzīvi un kultūru dažādās pasaules malās. Pirmā LaPa patstāvīgā viesizstāde Okupācijas Muzeja vestibīlā 2010.g. vasarā izpelnījās jūsmīgas atsauksmes gan no apmeklētājiem, gan kritiķiem. Pašlaik pa Latviju ceļo pirmā kopizstāde ar Latvijas Nacionālo Bibliotēku izstāžu ciklā par izceļošanām. Ar vairākām citu valstu migrāciju institūcijām veidojas vērtīgas sadarbības un kopprojekti. Kontaktinformācija: lapainfo@gmail.com; www.lapamuzejs.lv; ASV: Latviešu diasporas muzeja fonds (LDMF) MVoldins@aol.com; Kanadā: astride.silis@sympatico.ca.

Muzeja mājvieta

Lai ārzemju latviešu mūzejs ieietu Latvijas mūzeju saimē uz paliekamiem laikiem ir nepieciešams iegūt un izveidot pastāvīgu mūzeja mājvietu. Jau no paša sākuma LaPa meklēja mūzeja mājvietu vietā, kam ir tiešs sakars ar izceļošanām. Tāda vieta ir Latvijas trešā lielākā pilsēta Liepāja, kas bija galvenā izceļošanas pilsēta jau no cara laikiem un spēlēja svarīgu lomu otrā pasaules kara bēgļiem. Liepājas pilsētas Dome aktīvi atbalsta LaPa mūzeja izveidi Liepājā, piedāvājot LaPai gandrīz vai ideālu ēku mūzejam – pilsētas bijušo vakarskolu par lētu, izsoles cenu. Mājai vajadzīgi līdzekļi lai to piemērotu modernam laikmetam un mūzeja vajadzībām.

Lai LaPa varētu nopirkt mūzejam paliekamu ēku un pārbūvēt to moderna, pasaules klases mūzeja vajadzībām, griežamies pie Jums pēc Jūsu atbalsta, jo bez plaša ārzemju latviešu atbalsta nebūs arī ārzemju latviešu mūzeja Latvijā. Jūsu ziedojumi var tikt atvilkti no nodokļiem un tiks saskaitīti kumulatīvi gadu no gada, tādā veidā paceļot Jūsu atbalstītāja kategoriju.

Lūdzu izdrukājiet un lietojiet angļu valodas ziedojuma formu šeit:  aicinajums_atbalstit_lapa.

Maija Hinkle, “Latvieši Pasaulē” valdes priekšsēde
maijahinkle@verizon.net,