“Latvieši Pasaulē” atgriežas Brazīlijā

“Latvieši Pasaulē” atgriežas Brazīlijā

Latvieši Pasaulē” gatavojas atgriezties Brazīlijā šī gada novembrī, lai turpinātu krajuma komplektēšanas un dokumentācijas darbus Brazīlijas latviešu kopienās. Pirmo ekspedīciju uz Brazīliju „Latvieši Pasaulē” darbiniece Marianna Auliciema kopā ar vēsturnieci un Brazīlijas-Latviešu draugu biedrības priekšsēdi Brigitu Tamužu veica 2009. gadā.  Divu nedēļu laikā viņas apciemoja latviešus Sanpaulu, Nova Odesa un Riodežaneiro pilsētās, ierakstīja intervijas un vāca priekšmetus „Latvieši Pasaulē” krājumam.   Rezultātā „Latvieši pasaulē” ieguva vairākas dzīvesstāstu intervijas, kas atspoguļo latviešu pieredzi dzīvojot Brazīlijā. Muzeja krājums papildinājās ar vērtīgiem priekšmetiem, fotogrāfijām un citiem materiāliem. Piemēram, tagad „Latvieši pasaulē” krājumā ir  Brazīlijā pirmā latviski izdotā grāmata (Portugāļu valodas mācību grāmata, izd. 1901. g.), Haralda un Kārļa Ploku albūms un priekšmeti no laivas „Biscaya”; vilnas lakats, kuru Uzars ģimene veda līdzi, kad izceļoja no Pāvilostas uz Brazīliju 1914. gadā, un vēl citi ieguvumi.  Daži šie priekšmeti bija apskatāmi 2010. gada vasarā „Latvieši pasaulē” veidotajā izstādē Okupācijas muzeja vestibīlā, citi ir redzami interneta izstādē, kuras adrese ir pedas.lapamuzejs.lv. Šī gada ekspedīcijās mērķis ir turpināt dokumentācijas darbu, kā arī filmēt un veikt intervijas. Šoreiz lielākā vērība tiks pievērsta stāstiem un liecībām par dzīvi Vārpas kolonijā un Palmas kopsaimniecībā, kur norisinājās nozīmīgi un interesanti notikumi Brazīlijas latviešu vēsturē. Vārpas koloniju Brazīlijas mūžamežos 1922. gadā dibināja latviešu baptistu mācītājs Jānis Iņķis. Šodien mūžamežu vairs nav, bet Vārpas pilsētiņā joprojām jūtama tās dibinātāju latviešu ietekme. Vārpā un Palmā iecerēts filmēt iedzīvotāju stāstus un liecības par dzīvi kolonijā, kā arī fiksēt vietas un ēkas, kas ir nozīmīgas Vārpas un Palmas vēsturē. No iegūtajiem materiāliem  nākamajā projekta posmā tiks veidota dokumentāla filma par latviešu izceļotājiem uz Vārpu. Tādēļ šogad ekspedīcijai piebiedrosies pieredzējušais operators Valdis Celmiņš un skaņu režisore Aija Bērziņa.  18. novembri atzīmēsim kopā ar Nova Odesas latviešiem, bet pēdējā ceļojuma nedēļā strādāsim Sanpaulu pilsētā. Abās vietās ceram iegūt jaunu informāciju, priekšmetus, fotogrāfijas un stāstus, lai papildinātu „Latvieši pasaulē” krājumu, kas ilustrē latviešu likteņgaitas Dienvidamerikā. Ekspedīciju finansiāli atbalsta Latviešu fonds un Valsts Kultūrkapitāla fonds.