Pasākums “Brazīlijas latvieša koferis”

Pasākums “Brazīlijas latvieša koferis”

Svētdien, 1. septembrī plkst. 17.00 “Rīga 2014” radoši informatīvā telpā “Esplanāde 2014”

Saruna par latviešu izceošanu uz Braziliju 19. un 20. gs., īpaši izceļot Vārpas un Palmas koloniju
dibināšanu 20. gs 20. gados – ko latvieši lika savos koferos, izbraucot uz šo “apsolīto zemi”?.

Piedalās vēsturniece Brigita Tamuža un “Latvieši pasaule” muzeja kuratore Marianna Auliciema.

Sarunas laika paradīsim īpašus priekšmetus no muzeja krājuma un demonstrēsim fragmentus no 2011. un
2013. gadu ekspedīciju materiāliem uz Vārpu un Palmu.